РЕЗОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ «INCO FORUM»

м. Запоріжжя, ВЦ «Козак-Палац»
12 жовтня 2016 року

Міжнародний форум інтеграції та кооперації «InCo Forum» відбувся 11-12 жовтня 2016 року у Запоріжжі.

Ініціатори проведення «InCo Forum»: 
Запорізька обласна державна адміністрація,
Виконавчий комітет Запорізької міської ради, 
ЗОСППР «Потенціал», 
Торгово-промислова палата України, 
Запорізька торгово-промислова палата.

Основні завдання «InCo Forum»:
• Представлення ключових змін у питаннях інвестування, торгівлі і кооперації на внутрішніх і зовнішніх ринках, а також їх особливостей з урахуванням дії Угод про зону вільної торгівлі з ЄС, Канадою.
• Можливість широкої презентації Запорізького регіону у світі та використання нових регіональних інструментів.

«InCo Forum» є оновленим форматом заходів Запорізького міжнародного інвестиційного форуму (ZIIF), що щорічно проводиться з 2007 року та приділяє увагу питанням машинобудування і металургії, агросектору та енергетики, аутсорсингу та кооперації, державно-приватного партнерства, децентралізації.

Під час підготовки «InCo Forum» були враховані:
- вплив на економіку та національне бізнес-середовище процесів інтеграції України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою, а у перспективі – з Республікою Туреччиною;
- актуальність процесів реформування, удосконалення механізмів підтримки національних товаровиробників;
- нагальна потреба у пошуку ефективних шляхів виходу на світові ринки, обізнаності бізнес-спільноти в питаннях законодавства та технічних вимог до продукції;
- необхідність підвищення конкурентоспроможності та розвитку національного бізнесу за допомогою інструментів міжнародної торгово-економічної інтеграції та системи кооперації між великими та малими підприємствами;
а також – взято до уваги виконання та перспективи реалізації діючих обласних та міських програм з розвитку підприємництва.

Міжнародній аудиторії Форуму був представлений інвестиційно-економічний потенціал Запорізької області та презентовані нові інституційні інструменти розвитку економіки регіону, зокрема – перші підсумки роботи Агенції регіонального розвитку Запорізької області.

У ході панельних дискусій та пленарних засідань за участю провідних експертів України та іноземних фахівців з Австрії, Білорусі, Ірану, Італії, Казахстану, Канади, КНР, Македонії, Нідерландів, Німеччини, ОАЕ, Польщі, Туреччини, Чехії та інших країн активно обговорювалися такі питання:

- розвиток агропромислового комплексу в регіонах;
- стан та перспективи промислового сектору в умовах інтеграційних процесів;
- децентралізація як передумова успішного розвитку регіонів;
- розширення географії експорту українських компаній;
- інтеграція у світове співтовариство;
- інструменти підтримки та фінансування експортно-імпортної діяльності, внутрішньої кооперації.

Рішення Форуму приймалися з урахуванням провідних світових, європейських, національних тенденцій та торгово-економічних особливостей Запорізького регіону.

Усвідомлюючи гостру необхідність реалізації можливостей, які надає Угода про зону вільної торгівлі з ЄС, зокрема – щодо впровадження європейських стандартів, актуальність та дієвість механізмів світової торгово-економічної інтеграції та кооперації; розуміючи, що консолідація професіоналів у галузі підприємництва та бізнесу, їх активна участь в економічних процесах можуть значно підвищити ефективність програм для розвитку економіки; враховуючи, що пріоритетним напрямком розвитку економіки регіону є створення конкурентоздатної продукції з високим ступенем доданої вартості; беручи до уваги можливості фінансової та технічної допомоги міжнародних інституцій, експертні функції національних асоціацій з підтримки бізнесу; з метою продовження та активізації роботи у цьому напрямку, - учасники Форуму акцентували:

- процеси децентралізації є важливим механізмом демократизації, регіонального розвитку та відіграють важливу роль у створенні нових робочих місць, залучення інвестицій, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
- реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади є однією з першочергових та системних реформ, яка створює умови для реалізації Європейської Хартії місцевого самоврядування в Україні;
- продовження формування нового адміністративно-територіального устрою області є основою процесів децентралізації. Стимулювання об’єднання територіальних громад за перспективним планом формування територій громад Запорізької області;
- важливою є підтримка об’єднаних територіальних громад, відстеження проблемних питань громад та надання відповідних методичних консультацій в реалізації їх повноважень;
- необхідним є прийняття низки законодавчих актів у різних сферах діяльності для реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
- актуальною є потреба у розробці єдиних Стандартів залучення та супроводу інвесторів відповідно до кращих міжнародних практик, що сприятимуть успішній реалізації інвестиційних проектів в Запорізькій області, уніфікації та оптимізації процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, територіального маркетингу, забезпечення високої якості супроводу та обслуговування інвесторів;
- створення та розвиток хай-тек кластерів, особливо – у сфері смарт-технологій потребує вивчення кращого міжнародного досвіду та залучення фахових консультантів; створення механізмів державної підтримки;
- одним із дієвих інструментів організації нових виробництв, створення робочих місць є робота індустріальних парків – вагомого чинника залучення до регіонів потужних інвесторів та передових технологій;
- стимулювання реалізації національних стартапів, відповідних умов для успішного виробництва затребуваної на вітчизняному та закордонному ринках інноваційної продукції з максимальною доданою вартістю завдяки використанню нових наукових знань – дієвий інструмент розвитку економіки України;
- сучасні технології та можливості переробки продукції агросектору створюють нові можливості і перспективи розвитку галузі. Зокрема, у рослинництві дієвими напрямками розвитку є скорочення об’ємів експорту соняшника та виробництво олії, завантаження потужностей з виробництва борошна та постачання борошна на експорт, розвиток органічного землеробства, економія від зниження мит на експорт продукції агросектору до ЄС;
- для розвитку малих сільськогосподарських виробників, сімейного фермерства, особистих селянських господарств необхідно відстоювати потребу у прямій державній підтримці.

Учасники Форуму зазначають:

Для продовження роботи у напрямку розвитку економіки Запорізького регіону, підтримки підприємництва та залучення інвестицій важливо враховувати матеріали Резолюції під час створення законопроектів Верховної Ради та постанов Уряду, а також - рекомендувати документ до загального доступу.